Home

Analiza poziomu i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998-2014

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2015-11-09T10:36:41Z
dc.date.available 2015-11-09T10:36:41Z
dc.date.issued 2015-11-09
dc.identifier.issn ISSN 1643-7772
dc.identifier.issn eISSN 2392-1153
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2954
dc.description artykuł jest polską wersją językową publikacji: The analysis of the amount and structure of foreign exchange reserves in Poland in the years 1998-2014 (Law and Administration in Post-Soviet Europe. Volume 2, Issue 1, Pages 34-41, ISSN (Online) 2391-5544, DOI: 10.1515/lape-2015-0004, August 2015
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest analiza wielkości i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998–2014. Rezerwy dewizowe stanowią zabezpieczenie finansowe kraju rozwijającego się, dlatego strategie zarządzania nimi zakładają zazwyczaj inwestowanie ich w sposób niezwykle bezpieczny i płynny. W te standardy wpisuje się także i polska struktura rezerw dewizowych. Zostały one zainwestowane w głównej mierze w papiery dłużne najbardziej wiarygodnych rządów i instytucji międzynarodowych, denominowane w głównych walutach międzynarodowych, i taka struktura utrzymuje się od lat.
dc.description.abstract The aim of the study is to analyze the amount and structure of foreign exchange reserves in Poland in the years 1998-2014. The international reserves determine the emerging economies’ financial security and that is why foreign exchange reserves management strategies assume that they are invested with priority given to liquidity and security. These principles are also binding in the Foreign Exchange Reserves Management in Poland. Most of international reserves are invested in debt securities of the most credible economies and international institutions, and they are denominated in the main international currencies. This structure has been maintained in Poland for many years.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu;Nr 4 (15), 2015
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject rezerwy dewizowe
dc.subject akumulacja rezerw walutowych
dc.subject bezpieczeństwo i płynność inwestowania
dc.subject waluty międzynarodowe
dc.subject instrumentarium inwestycyjne
dc.title Analiza poziomu i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998-2014
dc.title.alternative An analysis of the amount and structure of foreign exchange reserves in Poland in the years 1998-2014
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations