Home

Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym przy wykorzystaniu metody indeksowej. Przypadek mieszanych systemów wyborczych w Rosji i na Ukrainie oraz proporcjonalnej reprezentacji w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalak, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2015-10-27T07:05:35Z
dc.date.available 2015-10-27T07:05:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne vol. 36, 2012, pp. 94-113
dc.identifier.issn 1505-2192
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2946
dc.description.abstract Artykuł opisuje najpopularniejsze wskaźniki (tzw. indeksy) oraz sposoby ich łączenia i interpretacji w politologicznych badaniach porównawczych. Przy ich pomocy analizować można wpływ systemu wyborczego na kształt struktury systemu partyjnego. Autor, na przykładzie mieszanych systemów wyborczych w Rosji i na Ukrainie oraz systemu proporcjonalnej reprezentacji w Polsce, przedstawia wpływ wybranych elementów systemów wyborczych na konfigurację systemów partyjnych mierzoną przy wykorzystaniu m.in efektywnej liczby partii politycznych. Zwraca także uwagę na poziom koncentracji systemu partyjnego jako jedną z konsekwencji systemu wyborczego. Artykuł weryfikuje wiele obiegowych poglądów na temat politycznych skutków systemów wyborczych oraz uczy jak przy pomocy metody indeksowej można weryfikować twierdzenia na temat wpływu poszczególnych elementów systemu wyborczego na system partyjny. Jednocześnie pokazuje jak interpretować uzyskane w toku badania wskazania indeksów.
dc.description.abstract The article describes the most common indicators (so-called indices) and the methods of combining as well as interpreting them in the political science comparative studies. An employment of these indices allows the analysis of the impact of electoral systems on party ones. Using Russian and Ukrainian mixed electoral systems and Polish proportional representation as an example, the author expounds the impact of given elements of electoral systems on configuration of party systems. Proceeding so, he gauges the effects of the influence in question by deploying the so-called effective number of parties formula. The author points out that amongst others effects of this interconnection of systems there is also the impact on the concentration level of party systems. Additionally, this paper debunks a plethora of popular opinions concerning political effects of electoral systems and teaches how one can verify those opinions employing the index method and how to interpret the indices.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject metoda indeksowa
dc.subject liczba partii politycznych
dc.subject mieszane systemy wyborcze
dc.subject wybory w Polsce
dc.subject wybory w Rosji
dc.subject wybory na Ukrainie
dc.subject index method
dc.subject number of political parties
dc.subject number of political parties
dc.subject mixed electoral systems
dc.subject elections in Russia
dc.subject elections in Ukraine
dc.subject elections in Poland
dc.title Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym przy wykorzystaniu metody indeksowej. Przypadek mieszanych systemów wyborczych w Rosji i na Ukrainie oraz proporcjonalnej reprezentacji w Polsce
dc.title.alternative Employing The Index Method in a Research on the Interconnections Between Electoral and Party Systems: An Example of Russian and Ukrainian Mixed Electoral Systems and Polish Proportional Representation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations