Home

Od informowania do współdecydowania i z powrotem. Prototypowanie technologicznej demokracji.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Stankiewicz, Piotr
dc.contributor.author Stasik, Agata
dc.contributor.author Suchomska, Joanna
dc.date.accessioned 2015-10-10T11:51:03Z
dc.date.available 2015-10-10T11:51:03Z
dc.date.issued 2015-10-10
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2933
dc.description.abstract Artykuł podejmuje problem udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących kontrowersyjnych innowacji technologicznych na przykładzie poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Wychodząc z założeń społecznych studiów nad nauką i technologią, socjologii ryzyka i partycypacyjnego zarządzania technologią, autorzy przeprowadzają analizę pilotażowego programu dialogowo-partycypacyjnego dotyczącego planów poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w gminie Mikołajki Pomorskie, przeprowadzonego w 2013 roku. Celem artykułu jest pokazanie, czy i jak teoria działa w praktyce: jak dalece możliwe jest wdrażanie udziału szerokich grup interesariuszy w procesach decyzyjnych dotyczących innowacyjnych technologicznych inwestycji. Przeprowadzona analiza pokazuje, że mimo rozwoju teoretycznego namysłu nad partycypacją „od informowania społeczeństwa do współdecydowania”, w praktyce społecznej, przy realizacji projektów partycypacyjnych może dochodzić do zatoczenia pętli – powrotu od partycypacji do informowania i konsultacji.
dc.description.sponsorship Przygotowanie artykułu zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS6/04032 w ramach grantu badawczego OPUS „Zarządzanie innowacjami technologicznymi: interesy w deliberacji, deliberacja o interesach” oraz ze środków grantu wewnętrznego UMK nr1435-H „Dialog lokalny przy poszukiwaniu gazu łupkowego”.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Studia Socjologiczne;3(218)/2015
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject ryzyko
dc.subject partycypacja
dc.subject współzarządzanie technologią
dc.subject gaz łupkowy
dc.subject innowacje technologiczne
dc.title Od informowania do współdecydowania i z powrotem. Prototypowanie technologicznej demokracji.
dc.title.alternative From Informing to Making Decisions Together – and Back Again. Prototyping Technological Democracy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations