Home

Sportowe projekty unijne, jako źródła innowacji w zarządzaniu i rozwoju sektora sportowego [w:] A. Synowiec (red.) Wyzwania naukowców we współczesnym świecie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations