Home

Leksykografia w pracy prawnika – suplement

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żurowski, Sebastian
dc.date.accessioned 2015-08-03T10:24:12Z
dc.date.available 2015-08-03T10:24:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej nr 2, 2015, pp. 29–40
dc.identifier.issn 2353–5865
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2901
dc.description.abstract Przedmiotem zainteresowania w artykule jest przydatność słowników języka polskiego w pracy prawnika. Rozważana jest kwestia przydatności słowników drukowanych i elektronicznych, opisany pokrótce stan aktualny polskich słowników elektronicznych offline i online oraz nieco bardziej szczegółowo kilka najnowszych internetowych słowników ogólnych i specjalnych języka polskiego. Podsumowaniem rozważań jest lista słowników języka polskiego polecanych i niepolecanych (ze szczególnym uwzględnieniem słowników dostępnych w postaci elektronicznej) w codziennej pracy prawnika.
dc.language.iso pol
dc.publisher TNOiK „Dom Organizatora” Toruń
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject leksykografia
dc.subject juryslingwistyka
dc.subject wykładnia prawa
dc.title Leksykografia w pracy prawnika – suplement
dc.title.alternative Lexicography in a Lawyer's Practice – A Supplement
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations