Home

The Quality of Health Care on Neurosurgical Wards – Work of a Therapeutic Team

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ślusarz, Robert
dc.contributor.author Jabłońska, Renata
dc.contributor.author Królikowska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-01-21T14:05:41Z
dc.date.available 2013-01-21T14:05:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2012, 21, 4, pp. 505–512
dc.identifier.issn 1899–5276
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/289
dc.description.abstract Objectives. The aim of the work was to get to learn opinions of patients from Kuyavian Pomeranian Voivodeship about the quality of the medical services they had been provided in regard to the work of the therapeutic team. Material and Methods. The research was carried out in five neurosurgical wards in Kuyavian Pomeranian Voivodeship. 455 patients underwent the research. The anonymous questionnaire – Patient’s Satisfaction Questionnaire – based on available standard tools was used as a survey instrument. Permission to carry out the research was given by the Bioethics Committee of Collegium Medicum in Bydgoszcz at Nicolaus Copernicus University in Toruń. The obtained results were statistically analysed using a programme called Statistica version 6,0. Statistical hypotheses were verified according to a level of relevance p ≤ 0.05. Results. Ward III received the highest grade – an average of 4.67, ward V – the lowest – 3.91 average (p < 0.0001). One of the criteria by which the nurses were evaluated was how well the patients were informed about the performer procedures – ward I – an average of 4.85; ward V – an average of 4.19; (p < 0.05). As far as devoting time to the patients is concerned, the highest average for the doctors was 4.80 (ward IV), the lowest – 3.92 (ward V) (p < 0.05). Conclusions. 1. The patients of the neurosurgical wards evaluated positively the quality of the care they were provided with. 2. The high level of satisfaction was visible most of all among the patients treated in the neurosurgical wards of teaching hospitals. 3. The doctors and nurses received the lowest grades for giving poor information about further treatment Cel pracy. Poznanie opinii pacjentow oddziałow neurochirurgii wojewodztwa kujawsko-pomorskiego na temat jakości świadczonych im usług pod względem pracy zespołu terapeutycznego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na pięciu oddziałach neurochirurgii wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Objęto nimi 455 chorych. Wykorzystano anonimowy kwestionariusz ankiety – Satysfakcji Pacjenta, opracowany na podstawie dostępnych narzędzi tandardowych. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej działającej przy CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 6.0. Hipotezy statystyczne weryfikowano na poziomie istotności p ≤ 0,05. Wyniki. Najwyższą ocenę uzyskał oddział III – średnia 4,67; najniższą – oddział V – średnia 3,91 (p < 0,0001). Jednym z kryteriow oceny pielęgniarskiej było udzielanie informacji o wykonywanych czynnościach i zabiegach – oddział I – średnia 4,85, oddział V – średnia 4,19 (p < 0,05). Pod względem przeznaczenia czasu dla pacjenta przez lekarzy najwyższa średnia to 4,80 (oddział IV), najniższa – 3,92 (oddział V) (p < 0,05). Wnioski. 1. Pacjenci oddziałow neurochirurgii pozytywnie ocenili jakość sprawowanej opieki. 2. Wysoka satysfakcja badanych była widoczna przede wszystkim wśrod pacjentow neurochirurgii szpitali klinicznych. 3. W pracy lekarzy i pielęgniarek pacjenci najniżej ocenili informowanie chorych.
dc.description.abstract Cel pracy. Poznanie opinii pacjentów oddziałów neurochirurgii województwa kujawsko-pomorskiego na temat jakości świadczonych im usług pod względem pracy zespołu terapeutycznego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na pięciu oddziałach neurochirurgii województwa kujawsko-pomorskiego. Objęto nimi 455 chorych. Wykorzystano anonimowy kwestionariusz ankiety – Satysfakcji Pacjenta, opracowany na podstawie dostępnych narzędzi standardowych. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej działającej przy CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 6.0. Hipotezy statystyczne weryfikowano na poziomie istotności p ≤ 0,05. Wyniki. Najwyższą ocenę uzyskał oddział III – średnia 4,67; najniższą – oddział V – średnia 3,91 (p < 0,0001). Jednym z kryteriów oceny pielęgniarskiej było udzielanie informacji o wykonywanych czynnościach i zabiegach – oddział I – średnia 4,85, oddział V – średnia 4,19 (p < 0,05). Pod względem przeznaczenia czasu dla pacjenta przez lekarzy najwyższa średnia to 4,80 (oddział IV), najniższa – 3,92 (oddział V) (p < 0,05). Wnioski. 1. Pacjenci oddziałów neurochirurgii pozytywnie ocenili jakość sprawowanej opieki. 2. Wysoka satysfakcja badanych była widoczna przede wszystkim wśród pacjentów neurochirurgii szpitali klinicznych. 3. W pracy lekarzy i pielęgniarek pacjenci najniżej ocenili informowanie chorych.
dc.language.iso eng
dc.publisher Akademia Medyczna we Wrocławiu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject quality
dc.subject satisfaction
dc.subject patients
dc.subject neurosurgery
dc.title The Quality of Health Care on Neurosurgical Wards – Work of a Therapeutic Team
dc.title.alternative Jakość opieki na oddziałach neurochirurgii – praca zespołu terapeutycznego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations