Home

Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-13T15:59:53Z
dc.date.available 2015-07-13T15:59:53Z
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.citation Monitor Prawniczy 2015, nr 4, ss. 187-195
dc.identifier.issn 1132-6509
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2867
dc.description.abstract Autor w pionierskiej - drugiej z cyklu (zob. Monitor Prawniczy 2014, nr 21) - dla nauki prawa polskiego publikacji poświęconej bitcoinowi (oraz innym tzw. walutom wirtualnym) sformułował wiązkę podstawowych tez na temat tego przedmiotu stosunków prywatnoprawnych. Podstawowe znaczenie ma postawienie i wnikliwe uargumentowanie tezy, która głosi, że bitcoin (oraz inne tzw. waluty wirtualne) jest innym niż pieniądz miernikiem wartości. Jest więc legalny jako taki, w zakresie wszystkich wyobrażalnych sfer jego faktycznego i potencjalnego zastosowania. Zobowiązania przewidujące świadczenie wyrażone w bitcoinie są - ponad wszelką wątpliwość - zaskarżalne, możliwe do zasądzenia przez sąd i wyegzekwowania. Wykorzystanie bitcoina na płaszczyźnie stosunków prywatnoprawnych opiera się na znanych konstrukcjach prawa cywilnego, przewidzianych przez kodeks cywilny. Ponieważ bitcoin nie jest rzeczą, przechodzi ze zbywcy na nabywcę po spełnieniu przesłanek przewidzianych dla rozporządzenia wierzytelnością. Może być przedmiotem sprzedaży i zamiany, a także innych zobowiązań przewidujących świadczenie typu dare, a więc np. przedmiotem pożyczki, zastrzeżenia zadatku, czy też kary umownej. Konstrukcja prawna bitcoina wpisuje się w wyartykułowaną i wnikliwie uzasadnianą na łamach innych publikacji Autora koncepcję środków symbolizujących prawo podmiotowe. Na tej zasadzie bitcoin jest po prostu prawem podmiotowym związanym z nośnikiem, co tłumaczy jednocześnie charakter prawny oraz dopuszczalne płaszczyzny praktycznego zastosowania. Dlatego bitcoin zasadniczo należy zakwalifikować do tej samej kategorii, co znaki legitymacyjne stwierdzające obowiązek świadczenia, dokumentowe papiery wartościowe oraz zdematerializowane instrumenty finansowe. Niniejsza publikacja stanowi drugą z poświęconych przez Autora bitcoinowi. W pierwszej Autor podejmuje więcej kwestii podstawowych (zob. Monitor Prawniczy 2014, nr 21).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject bitcoin
dc.subject waluty wirtualne
dc.subject pieniądz wirtualny
dc.subject inny niż pieniądz miernik wartości
dc.subject środki symbolizujące prawo podmiotowe
dc.title Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations