Home

Glosa do wyroku SA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2008 roku, VI ACa 389/08, opubl. Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 1, s. 9

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-10T14:49:04Z
dc.date.available 2015-07-10T14:49:04Z
dc.date.issued 2011-07
dc.identifier.citation Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 7-8, ss. 34-43
dc.identifier.issn 2081-9021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2865
dc.description.abstract Autor z aprobatą odniósł się do stanowiska sformułowanego przez Sąd Najwyższy w przedmiocie zakwalifikowania jako czyn niedozwolony uchybień banku przy zawieraniu i wykonywaniu tzw. transakcji terminowych. Zjawisko tzw. toksycznych opcji walutowych przetoczyło się przez polską gospodarkę na przełomie lat 2008-2009 i wzbudziło znaczne kontrowersje, głównie ze względu na sposób działania banków, które w tym czasie wystąpiły z intensywnym (wręcz nachalnym) marketingiem nowoczesnych "produktów bankowych", nie do końca akceptowanych świadomie przez klientów (przedsiębiorców). Wykorzystanie w przypadku terminowych transakcji walutowych mechanizmu dźwigni finansowej doprowadziło do powstania nieoczekiwanych uszczerbków w majątkach kontrahentów banków. Przedsiębiorcy zarzucali bankom złą wiarę i nieuczciwość ("wpuszczenie w maliny"). Prawna kwalifikacja tych zobowiązań jest dość skomplikowana, ze względu na charakter, przedmiot i treść. Autor z dużą wnikliwością odnosi się do jednego precedensowych opublikowanych orzeczeń, dokonując egzegezy poglądów istotnych dla praktyki oraz perspektywicznego rozstrzygania podobnych spraw w przyszłości. Publikacja Autora jest pierwszą w prawie polskim na ten temat. Do podjętych wątków szczegółowych należy m.in. ocena zasadności sięgnięcia przez bank do zabezpieczeń wierzytelności ustanowionych przez klientów, ocena wykonania przez bank obowiązków informacyjnych (o ryzyku), czy też analiza przesłanek podstępu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject toksyczne opcje walutowe
dc.subject transakcje terminowe
dc.subject transakcje pochodne
dc.subject odpowiedzialność odszkodowawcza
dc.subject odpowiedzialność banku
dc.subject nieuczciwość banku
dc.subject swoboda umów
dc.subject obowiązki informacyjne
dc.subject MIFiD
dc.subject kodeksy deontologiczne
dc.subject etyka bankowa
dc.subject projekt kodeksu cywilnego
dc.title Glosa do wyroku SA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2008 roku, VI ACa 389/08, opubl. Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 1, s. 9
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations