Home

Glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 2007 roku, I CSK 358/07, opubl. Biuletyn SN 2008, nr 5, s. 12

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-10T14:47:54Z
dc.date.available 2015-07-10T14:47:54Z
dc.date.issued 2009-02
dc.identifier.citation Glosa 2009, nr 2, ss. 66-75
dc.identifier.issn 1233-4634
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2864
dc.description.abstract Autor z aprobatą odniósł się do stanowiska wyrażonego przez SN, który w tezie glosowanego orzeczenia przyjął, że udzielenie nierzetelnych informacji o gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych może uzasadniać ochronę przewidzianą w art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, jeżeli doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych. Wyjątkowość glosowanego orzeczenia wiąże się z podmiotową kwalifikacją osoby naruszającej dobra osobiste. Było nią biuro informacji kredytowej (BIK), które na zlecenie banków gromadziło informacje o klientach oraz potencjalnych klientach banków. W sprawie banki odmawiały osobie fizycznej udzielenia kredytu bez podania przyczyn. Dopiero kolejny bank wyjaśnił, że wnioskodawca figuruje w bazie danych zawierającej dane o niewiarygodnych kredytobiorcach, chociaż nie ma on żadnych zaległości płatniczej względem żadnej instytucji bankowej. Przyczyna tego stanu rzeczy była prozaiczna (w praktyce niestety dość nagminna) - biuro informacji kredytowej nie dokonało aktualizacji danych, a oprócz tego bankom udzielało innych informacji, niż potencjalnym kredytobiorcom. Autor dokonuje wnikliwej analizy sprawy w zakresie tezy i uzasadnienia, osiągając również liczne wnioski towarzyszące - głównie w zakresie obowiązku udzielania informacji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject bank
dc.subject biuro informacji kredytowej (BIK)
dc.subject dobra osobiste
dc.subject obowiązki informacyjne
dc.subject naruszenie dóbr osobistych przez instytucję finansową
dc.title Glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 2007 roku, I CSK 358/07, opubl. Biuletyn SN 2008, nr 5, s. 12
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations