Home

Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2000 roku, II SA 1684/99, opubl. Prawo Gospodarcze 2000, z. 5, s. 50

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-10T14:46:35Z
dc.date.available 2015-07-10T14:46:35Z
dc.date.issued 2001-12
dc.identifier.citation Prawo Papierów Wartościowych 2001, nr 12, ss. 14-19
dc.identifier.issn 0137-3668
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2860
dc.description Publikacja została w sposób nieuprawniony zmodyfikowana przez Wydawcę (KiK Konieczny i Kruszewski) bez zgody i wiedzy Autora, którego prawa autorskie zostały naruszone. Autor własnym sumptem sfinansował wydanie oświadczenia na łamach dziennika Rzeczpospolita (z dnia 4 lutego 2002 roku), w którym odcina się od błędów w tekście wynikających z zawinionych działań Wydawcy.
dc.description.abstract Wyrok NSA został poświęcony statusowi maklera towarowego z punktu widzenia wymogów towarzyszących prowadzeniu działalności gospodarczej. Sąd odmówił maklerowi prawa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zdaniem Autora takie podejście zasługuje na krytykę. Analiza sentencji i uzasadnienia wyroku stanowiły punkt wyjścia do poszerzonych rozważań na temat pośrednictwa giełdowego (w związku z przygotowywaną rozprawą doktorską, opublikowaną pt. Umowa o pośrednictwo giełdowe, Toruń 2008). Autor odnosi się w szczególności do kwestii terminologicznych (dość niedbale potraktowanych przez ustawodawcę) oraz usytuowania pośrednika giełdowego w architekturze podmiotowej obrotu giełdowego. Publikacja została w sposób nieuprawniony zmodyfikowana przez Wydawcę (KiK Konieczny i Kruszewski) bez zgody i wiedzy Autora, którego prawa autorskie zostały naruszone. Autor własnym sumptem sfinansował wydanie oświadczenia na łamach dziennika Rzeczpospolita (z dnia 4 lutego 2002 roku), w którym odcina się od błędów w tekście wynikających z zawinionych działań Wydawcy.
dc.language.iso pol
dc.publisher KiK Konieczny i Kruszewski
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject pośrednictwo giełdowe
dc.subject działalność maklerska
dc.subject makler towarowy
dc.subject działalność gospodarcza
dc.title Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2000 roku, II SA 1684/99, opubl. Prawo Gospodarcze 2000, z. 5, s. 50
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations