Home

Dom składowy jako przedsiębiorca zaufania publicznego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T17:56:21Z
dc.date.available 2015-07-09T17:56:21Z
dc.date.issued 2001-01
dc.identifier.citation Studia Prawnicze 2001, z. 1, ss. 71-96
dc.identifier.issn 0039-3312
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2830
dc.description Errata: Studia Prawnicze 2001, z. 2
dc.description.abstract Publikacja stanowi pierwszą w prawie polskim - po wejściu w życie ustawy o domach składowych z 26 października 2000 roku - analizę instytucji domu składowego jako przedsiębiorcy. Wyeksponowany status kontraktowy tej osoby prawa cywilnego już w okresie międzywojennym był związany z uprawnieniem domu składowego do wystawiania papierów wartościowych, przewidujących roszczenie remitenta o zwrot w stanie niepogorszonym rzeczy oddanej na skład. Publiczne zaufanie (a ściślej - zaufanie publiczności) pokładane w domach składowych na ogół kojarzone jest z wiarygodnością oczekiwaną od wystawianych przezeń papierów wartościowych, które - jako walory obiegowe i zawsze z pokryciem - zostały zaprojektowane jako doskonale i płynne zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu kredytu udzielonego posiadaczowi rzeczy oddanej na skład do domu składowego. Publikacja zapoczątkowała nurt pogłębionych badań Autora nad domami składowymi oraz składowymi papierami wartościowymi (Autor wykonywał obowiązki eksperta Sejmu RP w trakcie prac nad ustawą o domach składowych).
dc.language.iso pol
dc.publisher Polska Akademia Nauk
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject dom składowy
dc.subject nierozdzielony dowód składowy
dc.subject oddzielony rewers
dc.subject oddzielony warrant
dc.title Dom składowy jako przedsiębiorca zaufania publicznego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations