Home

Nowe ujęcie transakcji bezpośredniej w obrocie instrumentami finansowymi [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Rzeszów 2008, ss. 421-429 (referat na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych", Nałęczów 3-5 października 2008 roku)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T17:53:42Z
dc.date.available 2015-07-09T17:53:42Z
dc.date.issued 2008-12
dc.identifier.citation Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Rzeszów 2008 (Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych", Nałęczów 3-5 października 2008 roku
dc.identifier.isbn 978-83-61312-24-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2828
dc.description.abstract Autor dokonał pierwszej w nauce prawa polskiego analizy tzw. transakcji bezpośredniej, uregulowanej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawodawca ukształtował transakcję bezpośrednią jako jedną z form aktywności pośrednika giełdowego dla klienta (tzw. inwestora). Normalnie zlecenie klienta złożone pośrednikowi giełdowemu powinno trafić na giełdę (do arkusza zleceń). W przypadku transakcji bezpośredniej pośrednik nie przekazuje zlecenia klienta na giełdę, lecz sam przyjmuje ofertę klienta. W ten sposób dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży instrumentu finansowego bezpośrednio pomiędzy pośrednikiem giełdowym i klientem, co jest zjawiskiem wyjątkowym. Autor dokonał wszechstronnej analizy tej postaci kontraktowania giełdowego, która stanowi wyjątek od zasady przymusu giełdowego. Konstrukcyjną podstawą tej operacji jest umowa komisu w tzw. wariancie ściętym (ścięty stosunek komisowy), który polega na tym, że komisant sam kupuje dla siebie rzecz powierzoną do sprzedaży przez komitenta albo sprzedaje swoją rzecz dla komitenta, zamiast kupić ją od osoby trzeciej.
dc.language.iso pol
dc.publisher Towarzystwo Naukowe Zarządzania i Kierownictwa
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject giełda
dc.subject transakcje giełdowe
dc.subject umowa sprzedaży giełdowej
dc.subject transakcja bezpośrednia
dc.subject umowa komisu
dc.subject tzw. ścięty stosunek komisowy
dc.subject pośrednictwo giełdowe
dc.subject działalność maklerska
dc.title Nowe ujęcie transakcji bezpośredniej w obrocie instrumentami finansowymi [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Rzeszów 2008, ss. 421-429 (referat na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych", Nałęczów 3-5 października 2008 roku)
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations