Home

Etyczne uwarunkowania pośrednictwa giełdowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T17:52:29Z
dc.date.available 2015-07-09T17:52:29Z
dc.date.issued 2008-07
dc.identifier.citation Przegląd Organizacji 2008, nr 7-8, ss. 33-37
dc.identifier.issn 0137-72210137-7221
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2827
dc.description.abstract Publikacja została poświęcona naruszeniom przez domy maklerskie reguł uważanych za źródło powinności etycznych w środowisku profesjonalistów branży finansowej. To kolejne opracowanie Autora poświęcone skodyfikowanym zestawieniom norm etycznych przyjętych do stosowania w środowisku profesjonalistów. Autor wychodzi od kwestii ogólnie związanych z reżimem świadczenia usług maklerskich przez pośredników giełdowych. Analizę oddziaływania - ogólnie rzecz biorąc - względów etycznych na stosunki prawne można potraktować jako wstęp do dociekań szczegółowych. Należą do nich uwagi na temat znaczenia kodeksów deontologicznych w zobowiązaniu pomiędzy pośrednikiem giełdowym a jego klientem (tzw. inwestorem). Katalog przykładowych naruszeń zamyka zasadniczą część rozważań.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject giełda
dc.subject giełda towarowa
dc.subject działalność maklerska
dc.subject pośrednictwo giełdowe
dc.subject etyka zawodowa
dc.subject kodeksy deontologiczne
dc.title Etyczne uwarunkowania pośrednictwa giełdowego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations