Home

Człowiek jako artysta życia. Kontynuacja wojtyliańskiej metafory

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Laddach, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:13:52Z
dc.date.available 2015-07-07T08:13:52Z
dc.date.issued 2015-02-17
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 27, pp. 121-134
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2014.040
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2809
dc.description.abstract The article expands a metaphor used by Karol Wojtyła. He describes a human as an artist. The aim of the article is to not only present the metaphor, but it is reference to specific view of art historians and philosophers, who are trying to determine what is the artist’s specific. Analysis includes the three essential elements. We have the introduction to the context and next: first part defines the problem of human as an artist; second – analyzes the artistic work and its role; and last topic relates to the artist’s communication with the recipient. Faith in Good is common denominator for understanding the metaphor, because presented content relates to the understanding of Christians and sanctity in a special way. On the basis of the whole article must be concluded that the human can be seen metaphorically as an artist, who creates his life’s most important work. It will provide for his salvation.
dc.description.abstract Artykuł rozwija metaforę stosowaną przez Karola Wojtyłę, w myśl której opisuje on człowieka jako artystę życia. Celem pracy staje się więc nie tylko zaprezentowanie samej metafory, ale także odniesienie jej do wybranych wypowiedzi historyków sztuki i filozofów, którzy próbują określić, na czym polega specyfika artysty. Analiza zawiera się w trzech zasadniczych elementach: po wprowadzeniu do kontekstu pierwsza część definiuje problem człowieka jako artysty; kolejny fragment pracy analizuje dzieło artystyczne i jego rolę; ostatni wątek dotyczy komunikacji artysty z odbiorcą jego działalności. Wspólnym mianownikiem rozumienia metafory staje się wiara, dlatego przedstawiona treść szczególnie odnosi się do rozumienia chrześcijan i świętości. Z tych rozważań można wyciągnąć wniosek, że człowiek metaforycznie może być postrzegany jako artysta, który swoim życiem stwarza najważniejsze dzieło. Ono będzie stanowić o jego zbawieniu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject faith
dc.subject artist
dc.subject art
dc.subject beauty
dc.subject Karol Wojtyła
dc.subject wiara
dc.subject artysta
dc.subject sztuka
dc.subject piękno
dc.subject Karol Wojtyła
dc.title Człowiek jako artysta życia. Kontynuacja wojtyliańskiej metafory
dc.title.alternative Human as an artist of life. Continuation of K. Wojtyła’s metaphor
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations