Home

I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj” (Toruń, 26–27 czerwca 2014 r.)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wagner, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.available 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.issued 2015-05-20
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (13), Vol. 7, pp. 239-244
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2014.031
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2798
dc.description.abstract On 26 th –27 th June 2014, the Institute of Information Science and Book Studies at Nicolaus Copernicus University in Torun organised the first conference dedicated to Polish tegumentology. Its aim was to create a forum for exchange of information and experiences by Polish tegumentology specialists from the largest Polish research centres. The article summarizes the conference and contains basic information about the presented papers.
dc.description.abstract W dniach 26–27 czerwca 2014 r. w Toruniu odbywała się zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencja naukowa poświęcona polskiej tegumentologii. Jej istotnym celem było stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń dla rodzimych tegumentologów z możliwie najliczniejszych ośrodków naukowych. Artykuł podsumowuje konferencję i prezentuje informacje na temat wygłoszonych w jej ramach wystąpień.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject bindings
dc.subject Institute of Information Science and Book Studies at Nicolaus Copernicus University
dc.subject Polish tegumentology
dc.subject Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.subject tegumentologia polska
dc.subject oprawoznawstwo
dc.title I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj” (Toruń, 26–27 czerwca 2014 r.)
dc.title.alternative The First National Bindings Conference “Polish Tegumentology Today” (Toruń, 26th–27th June 2014)
dc.type info:eu-repo/semantics/report


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations