Home

Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.available 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.issued 2015-05-20
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (13), Vol. 7, pp. 215-221
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2014.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2797
dc.description.abstract Review of the first Polish book on crowdsourcing, carried out by specialists having experience in sales of content, advertising strategy development, market research and creating marketing communications. The authors explain that with a little imagination crowdsourcing can become both a method of acquiring innovation model of doing business, as well as spontaneous fun, talking to the consumer to the producer, and finally the way to creating an unprecedented number of solutions and content.
dc.description.abstract Omówienie pierwszej polskiej książki poświęconej crowdsourcingowi, przygotowanej przez specjalistów legitymujących się doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży contentu, budowania strategii reklamowych, prowadzenia badań rynkowych i kreowania komunikacji marketingowej. Jej autorzy udowadniają, że przy odrobinie wyobraźni crowdsourcing może stać się zarówno metodą pozyskiwania innowacji, modelem prowadzenia biznesu, a także spontaniczną zabawą, rozmową konsumenta z producentem, a wreszcie sposobem kreowania niebywałej ilość rozwiązań i treści.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject branding
dc.subject co-creation
dc.subject crowdsourcing
dc.subject marketing
dc.subject kreowanie marki
dc.subject strategie marketingowe
dc.title Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations