Home

Alberto Cairo: The Functional Art. An introduction to information graphics and visualization, Berkeley 2012

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Osińska, Veslava
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.available 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.issued 2015-05-20
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (13), Vol. 7, pp. 207-209
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2014.025
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2796
dc.description.abstract Review of the first book to offer a broad, hands-on introduction to information graphics and visualization, the use of charts, maps, diagrams, and illustrations to communicate and understand data and phenomena. Alberto Cairo, who teaches at the University of Miami, explains that visualizations should be conceived as tools that extend human perception, letting go beyond what the bare eye can see, and allow to identify patterns and trends that would be invisible otherwise.
dc.description.abstract Recenzja pierwszej książki będącej tak kompleksowym, a jednocześnie praktycznym wprowadzeniem do grafiki i wizualizacji informacji, korzystania z wykresów, map, schematów i ilustracji do komunikowania się i rozumienia danych i zjawisk. Alberto Cairo, wykładowca na Uniwersytecie w Miami, wyjaśnia, że wizualizacja powinna być pojmowana jako narzędzie, które poszerza percepcję, pozwalając wyjść poza to, co widać gołym okiem, a jednocześnie umożliwiając identyfikację wzorców i trendów, które byłyby niewidoczne w inny sposób.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject human perception
dc.subject information graphics
dc.subject Infoviz
dc.subject visualization
dc.subject grafika
dc.subject percepcja
dc.subject wizualizacja informacji
dc.title Alberto Cairo: The Functional Art. An introduction to information graphics and visualization, Berkeley 2012
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations