Home

Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciszewska, Wanda A.
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.available 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.issued 2015-05-20
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (13), Vol. 7, pp. 135-160
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2014.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2795
dc.description.abstract The directive 2006/115/EC on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property introduces the need to implement remuneration for public lending of copies of protected works (public lending right). Based on the Directive, the author has an exclusive right to authorize or prohibit public lending of originals and copies of copyrighted works. The Directive gives the possibility to derogate from the exclusive public lending right in terms of lending library, provided that at least authors obtain remuneration for such a lending. At the turn of 2013 and 2014, the Ministry of Culture and National Heritage conducted a series of consultations in the framework of the Forum of Copyright for the amendment of copyright law, in particular the introduction of remuneration for lending by libraries.
dc.description.abstract Artykuł 28 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. zezwala instytucjom takim jak biblioteki, archiwa i szkoły na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów (tzw. przywilej biblioteczny). Jednak Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 92/100 z dnia 19 listopada 1992 r.  w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona: 2006/115/WE) wprowadza konieczność wynagradzania z tytułu publicznego użyczania egzemplarzy utworów chronionych (tzw. public lending right ). Na przełomie 2013 i 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło szereg konsultacji w ramach Forum Prawa Autorskiego dotyczących nowelizacji prawa autorskiego, w tym przede wszystkim wprowadzenia wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. Artykuł przybliża stanowiska organizacji bibliotekarskich i środowiska wydawców w tym zakresie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject copyright law
dc.subject Forum of Copyright
dc.subject public lending right
dc.subject the library privilege
dc.subject Forum Prawa Autorskiego
dc.subject prawo autorskie
dc.subject przywilej biblioteczny
dc.subject wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne
dc.title Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)
dc.title.alternative The library privilege and the author’s right to remuneration for lending their works by libraries (public lending right)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations