Home

Zrównoważony rozwój – perspektywa bibliotekoznawcza

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.available 2015-07-07T08:13:51Z
dc.date.issued 2015-05-20
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (13), Vol. 7, pp. 117-134
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2014.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2794
dc.description.abstract The conception of sustainability is becoming more and more popular. It has been applied in librarianship field, and thereby from the beginning of the 90s of the twentieth century it began to be the subject matter of the world’s technical and research literature. In the article the terms green library and sustainable library were defined. Because of the lack of Polish literature on the subject, foreign literature relating to sustainability in librarianship was characterized. The frameworks of sustainability in relation to libraries in literature were presented.
dc.description.abstract Koncepcja zrównoważonego rozwoju cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Znalazła także zastosowanie w bibliotekarstwie, a co za tym idzie począwszy od lat 90. XX w. zaczęła być przedmiotem światowej literatury fachowej i naukowej. W artykule zdefiniowano pojęcie biblioteki ekologicznej i biblioteki zrównoważonej. Dokonano charakterystyki – przy braku polskiej literatury – piśmiennictwa zagranicznego dotyczącego zrównoważonego rozwoju w bibliotekarstwie. Zaprezentowano konteksty w jakich pojawia się zagadnienie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do bibliotek.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ecology
dc.subject librarianship
dc.subject libraries
dc.subject library science
dc.subject sustainability
dc.subject bibliotekarstwo
dc.subject biblioteki
dc.subject bibliotekoznawstwo
dc.subject ekologia
dc.subject zrównoważony rozwój
dc.title Zrównoważony rozwój – perspektywa bibliotekoznawcza
dc.title.alternative The conception of sustainability from the perspective of library science
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations