Home

Informatory o zasobie archiwalnym. Próba analizy przydatności informacyjnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Degen, Dorota
dc.contributor.author Degen, Robert
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:13:50Z
dc.date.available 2015-07-07T08:13:50Z
dc.date.issued 2015-05-20
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (13), Vol. 7, pp. 77-96
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2014.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2793
dc.description.abstract In 2000, the General Director of State Archives in Poland issued recommendations how to publish directories to archival holdings. The purpose of these recommendations was to set in Polish archival information system this finding aid (operating between guide to archival holdings and list of funds), to standardize its construction and to increase the importance of this aid in the searching of archival materials. This aim was achieved partially. On the basis of recommendations it is possible to define the term directory to archival holdings , but the standardization of its construction is impossible. Recommendations are susceptible of various interpretations and too general. Moreover, particular state archives have tried to change the construction of directories, but now not all modifications are useful from the archives users’ point of view. Editors of directories to archival holdings seldom used typographical tools which could have enhanced the informative usefulness of these finding aids.
dc.description.abstract W 2000 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał zalecenia dotyczące wydawania informatorów o zasobie archiwalnym. Ich celem było m. in. wprowadzenie do systemu informacji archiwalnej pośredniej pomocy informacyjnej (między przewodnikami a spisami zespołów archiwalnych), ujednolicenie ich budowy i podniesienie znaczenia w procesie wyszukiwania materiałów archiwalnych. Cel ten udało się zrealizować w części. Na podstawie przepisów można sformułować pojęcie terminu informator o zasobie archiwalnym . Nie udała się pełna standaryzacja informatorów. Zalecenia z 2000 r. są ogólne i niejednoznaczne. Archiwa zmieniały budowę informatorów z własnej inicjatywy. Wprowadzane modyfikacje nie zawsze były korzystne z informacyjnego punktu widzenia. Rzadko także wydawcy informatorów świadomie korzystali z narzędzi typograficznych, które mogą zwiększyć informacyjną użyteczność tych pomocy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject directory to archival holdings in Poland
dc.subject typography of archival finding aids
dc.subject informatory o zasobach archiwów w Polsce
dc.subject typografia archiwalnych pomocy informacyjnych
dc.title Informatory o zasobie archiwalnym. Próba analizy przydatności informacyjnej
dc.title.alternative Directories to archival holdings. An attempt to analyse informative usefulness
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations