Home

Piotr Skarga i jego filmowy wizerunek, czyli słów kilka przeciwko legendzie biograficznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kołos, Sylwia
dc.date.accessioned 2015-07-07T07:39:48Z
dc.date.available 2015-07-07T07:39:48Z
dc.date.issued 2015-05-22
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 1(15)/, pp. 126-141
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2015.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2787
dc.description.abstract The paper Piotr Skarga and his film image: against the biographical myth is a critical contemplation of Jarosław Mańka’s film Skarga. The film was produced for the commemoration of the Year of the Reverend Piotr Skarga (2012) under the patronage of „Polonia Christiana” magazine and the Father Piotr Skarga Institute for Social and Religious Education. The main points of reference of the critical analysis of Skarga are the problems related to the film genre (documentary, fictionalized documentary, docudrama) as well as biographical films (biographical myth, representation theory). The aspects of propaganda are significant as well. The message of the film and its politically charged themes place the artistic choices of the film’s co-producers in the context of the relationship between art and politics (propaganda films, PRL educational film).
dc.description.abstract Tekst Piotr Skarga i jego filmowy wizerunek, czyli kilka słów przeciwko legendzie biograficznej jest krytyczną refleksją poświęconą filmowi Jarosława Mańki „Skarga” . Obraz został zrealizowany pod medialnym patronatem czasopisma „Polonia Christiana” oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi w związku z obchodami roku Piotra Skargi (2012). Głównymi punktami odniesienia krytycznego opisu „Skargi” są zagadnienia związane z rodzajem filmowym (film dokumentalny, dokument fabularyzowany, dokudrama) i biografistyką filmową (legenda biograficzna, teoria reprezentacji). Istotne znaczenie ma tutaj również kontekst propagandowy. Przesłanie filmu i jego polityczne uwikłania każą spojrzeć na artystyczne decyzje jego współtwórców także w perspektywie relacji między sztuką a polityką (film propagandowy, film oświatowy PRL).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Piotr Skarga
dc.subject hagiography
dc.subject biographical myth
dc.subject biopic
dc.subject Piotr Skarga
dc.subject hagiografia
dc.subject legenda biograficzna
dc.subject film biograficzny
dc.title Piotr Skarga i jego filmowy wizerunek, czyli słów kilka przeciwko legendzie biograficznej
dc.title.alternative Piotr Skarga and his film image: against the biographical myth
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations