Home

Ks. Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego katolików. Jezuickie wspominanie i kreowanie w 2012 roku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Obremski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2015-07-07T07:39:48Z
dc.date.available 2015-07-07T07:39:48Z
dc.date.issued 2015-05-22
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 1(15)/, pp. 72-87
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2015.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2786
dc.description.abstract The subject of the analysis is the collective jubilee book: Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i dziedzictwo, ed. R. Darowski SJ, S. Ziemiański SJ, Kraków 2012. The comparison of the two texts in the book published by the Krakow Jesuits allows to withstand two verbal presentations of the figure of Piotr Skarga: historical (written by Kasper Drużbicki SJ - dated most likely the 17th century) and of the jubilee (by Roman Darowski SJ). In the text of the contemporary Jesuit the Counter-Reformation activity of Skarga have been minimized and the Union of Brześć obscured: the struggle against Protestants and his political activities as a royal preacher. In this way, (broadly speaking) the enemy of Protestants became a propagator of Christian unity.
dc.description.abstract Przedmiotem analizy jest jubileuszowa książka zbiorowa: Ks. Piotr Skarga SJ (1536– –1612). Życie i dziedzictwo, pod redakcją R. Darowskiego SJ i S. Ziemiańskiego SJ, Kraków 2012. Porównanie dwóch tekstów zawartych w tej książce wydanej przez krakowskich jezuitów pozwala przeciwstawić dwa przedstawienia werbalne postaci Skargi: historyczne (pióra Kaspra Drużbickiego SJ – najprawdopodobniej z połowy XVII stulecia) oraz jubileuszowe (napisane przez Romana Darowskiego SJ). W tekście współczesnego jezuity działalność kontrreformacyjna Skargi została zminimalizowana, natomiast unia brzeska przesłoniła i walkę z protestantami, i działalność polityczną królewskiego kaznodziei. W ten sposób (najogólniej) wróg protestantów stał się krzewicielem jedności chrześcijan.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Piotr Skarga
dc.subject counter-reformation
dc.subject ecumenical dialogue
dc.subject kontrreformacja
dc.subject dialog ekumeniczny
dc.title Ks. Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego katolików. Jezuickie wspominanie i kreowanie w 2012 roku
dc.title.alternative Piotr Skarga as a Problem of the Catholic Ecumenical Dialogue. Jesuit Commemoration and Creation in the Year 2012
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations