Home

Does the change have to be revolutionary? August Cieszkowski’s philosophy of future

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lisiecki, Marcin
dc.date.accessioned 2015-07-07T06:45:46Z
dc.date.available 2015-07-07T06:45:46Z
dc.date.issued 2015-06-01
dc.identifier.citation Scientia et Fides, No. 1, Vol. 3, pp. 213-226
dc.identifier.issn 2353-5636
dc.identifier.other doi:10.12775/SetF.2015.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2766
dc.description.abstract The main purpose of this article is analysis of question of future in philosophy of August Cieszkowski. Amog Polish philosophers Cieszkowski was one of the most important thinker, who creatively developed the philosophy of George Hegel, added new question, such as “future”. For clarity of analysis the essay is divided into two parts. The first part is connected with problem of future in Cieszkowski’s philosophy with references to social and religious fields. The second one included analysis of relations between social and religious changes and revolution.
dc.description.abstract Czy zmiana musi być rewolucyjna? Filozofia przyszłości Augusta Cieszkowskiego Głównym celem artykułu jest analiza zagadnienia przyszłość w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Wśród polskich filozofów Cieszkowski był jednym z najbardziej ważnych myślicieli, który twórczo rozwiną myśl Georga Hegla, uzupełniając ją właśnie o kwestię „przyszłości”. Dla zachowania porządku artykuł jest podzielony na dwie części. Część pierwsza związana jest z problemem przyszłości w filozofii Cieszkowskiego i odniesieniami jej do kwestii społecznych oraz religijnych. Druga zaś zawiera analizę relacji pomiędzy społecznymi a religijnym zamianami oraz rewolucją.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject August Cieszkowski
dc.subject George Hegel
dc.subject Young Hegelians
dc.subject future, revolution
dc.subject religion
dc.subject social change
dc.subject młodoheglizm
dc.subject przyszłość
dc.subject rewolucja
dc.subject religia
dc.subject zmiana społeczna
dc.title Does the change have to be revolutionary? August Cieszkowski’s philosophy of future
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations