Home

Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, red. Bartosz Rakoczy, Karolina Karpus, Małgorzata Szalewska, Martyna Walas, 377 s.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

CC0 1.0 Universal Ta pozycja jest udostępniona na licencji CC0 1.0 Universal