Home

„Rozszerzona odpowiedzialność producenta” jako instytucja prawa o odpadach

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karpus, Karolina
dc.date.accessioned 2015-05-31T10:30:58Z
dc.date.available 2015-05-31T10:30:58Z
dc.date.issued 2014-12-31
dc.identifier.citation Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, red. Bartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska, Karolina Karpus, Toruń 2014, s. 239-252.
dc.identifier.isbn 978-83-72-85-770-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2739
dc.description.abstract Celem opracowania jest w pierwszej kolejności przedstawienie modelu strategii „rozszerzonej odpowiedzialności producenta” połączone z analizą dotyczącą skali i sposobu wdrożenia tej koncepcji w unijnym i polskim prawie o odpadach. Następnie, w oparciu o te ustalenia sformułowane zostaną wnioski de lege lata i de lege ferenda.
dc.description.sponsorship Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
dc.language.iso pol
dc.publisher Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject gospodarowanie odpadami
dc.subject rozszerzona odpowiedzialność producenta
dc.subject zapobieganie powstawaniu odpadów
dc.subject zrównoważony rozwój
dc.title „Rozszerzona odpowiedzialność producenta” jako instytucja prawa o odpadach
dc.title.alternative 'Extended producer responsibility' as the institution of waste law
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations