Home

Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijających się

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2015-05-25T10:34:43Z
dc.date.available 2015-05-25T10:34:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 5(37), 2013, pp.193 - 205.
dc.identifier.issn 1643-7772
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2733
dc.description.abstract Oficjalne aktywa rezerwowe to waluty międzynarodowe będące w gestii władzy monetarnej kraju, a ich posiadanie i/lub swobodny dostęp do nich warunkują funkcjonowanie i rozwój gospodarczy w dzisiejszym świecie. Rezerwy walutowe odgrywają więc szczególną rolę w gospodarkach rozwijających się, uzależnionych od zagranicznego kapitału inwestycyjnego, od importu, a często na dodatek mocno zadłużonych za granicą. Akumulacja rezerw dewizowych tworzy w ich przypadku swego rodzaju tarczę ochronną przed zjawiskami kryzysowymi i stanowi o ich wypłacalności w skali międzynarodowej, a więc o stabilności zewnętrznej całej gospodarki.
dc.description.abstract The official reserve assets are international currencies held by monetary authorities. Having them or having an easy access to them is a condition of economic growth nowadays. International reserves play a particular role in developing countries, which are highly dependent on international capital flows, on imported goods and have frequently a large amount of foreign debt. The accumulation of foreign exchange reserves may generate a self-insurance mechanism in case of crisis; it also establishes external solvency of the economy and its external stability.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject oficjalne aktywa rezerwowe
dc.subject wypłacalność zewnętrzna
dc.subject stabilność i wiarygodność gospodarcza
dc.subject gospodarki rozwijające się
dc.subject kryzys walutowy
dc.subject waluty międzynarodowe
dc.subject złoto
dc.subject SDR
dc.title Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijających się
dc.title.alternative The role of official international reserve assets in developing economies
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations