Home

Nauczyciel w Polskiej Ramie Kwalifikacji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Solarczyk-Szwec, Hanna
dc.date.accessioned 2015-04-27T08:07:58Z
dc.date.available 2015-04-27T08:07:58Z
dc.date.issued 2014-11-22
dc.identifier.citation Studia Dydaktyczne vol. 26, 2014, pp. 395-411
dc.identifier.issn 1230-1760
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2720
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszego tekstu są wyzwania, jakie Polska Rama Kwalifikacji stawia nauczycielom. Punktem wyjścia rozważań jest teza, że przekaz wiedzy i rozwijanie umiejętności nie powinno stanowić dla nauczycieli problemu, natomiast wyróżnione w Ramie Kwalifikacji kompetencje społeczne, przynoszą trudności interpretacyjne i realizacyjne. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom założeń i stanu prac nad Polską Ramą kwalifikacji, pogłębienie rozumienia pojęcie kompetencji oraz uwarunkowań rozwijania kompetencji społecznych o charakterze emancypacyjnym i krytycznym, by uświadomić interesariuszom zmiany oświatowej, szczególnie nauczycielom, wyzwania z tym związane.
dc.description.abstract The purpose of the following text is to present the challenges of the Polish Qualifications Framework faced by teachers. The starting point for the discussion is the thesis that the transfer of knowledge and skills should not be a problem for teachers, whereas the social competences itemized in the Qualifications Framework bring difficulties of interpretation and implementation. The purpose of this article is to introduce readers to the assumptions and progress of work on the Polish Qualifications Framework, to deepen the understanding of the concept of competence and the conditions of developing social competences of emancipatory and critical nature, in order to make the stakeholders in educational changes, especially teachers, aware of the challenges associated with it.
dc.description.sponsorship Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
dc.language.iso pol
dc.publisher Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Polska Rama Kwalifikacji
dc.subject nauczyciel
dc.subject kompetencje
dc.subject Qualifications Framework
dc.subject Teachers
dc.subject competence
dc.title Nauczyciel w Polskiej Ramie Kwalifikacji
dc.title.alternative The teacher in the Polish Qualifikations Framework
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations