Home

Educational policy and the approach to competences in the Polish Qualifications Framework for LLL

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Solarczyk, Hanna
dc.date.accessioned 2015-04-27T08:07:43Z
dc.date.available 2015-04-27T08:07:43Z
dc.date.issued 2014-06-01
dc.identifier.citation Edukacja Dorosłych vol. 1 (20), 2014, pp. 145-152.
dc.identifier.issn 1230-929X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2719
dc.description.abstract The implementation of changes to the system of education resulting from the adoption of the European Qualifications Framework became a starting point for a socio-political and scientific debate on the objectives and conditions of the educational policy in Poland. It was acknowledged that the main obstacles to the civilizational development of Poland are cultural and historical barriers, whereas social competences, that will build up the social capital of Polish people, are to be the factor of positive change. The article focuses on the holistic, contextual and interdisciplinary nature of competences, particular importance of social competences of emancipatory and critical nature, and conditions necessary for their development, i.e. teachers and the learning environment, characterized by what the purpose of education is.
dc.description.abstract Wdrażanie zmian w systemie edukacji wynikających z przyjęcia Polskiej Ramy Kwalifikacji stało się przyczynkiem do społeczno-politycznej i naukowej debaty na temat celów i uwarunkowań polityki oświatowej w Polsce. Uznano, że głównymi przeszkodami rozwoju cywilizacyjnego Polski są bariery kulturowe-historyczne, a czynnikiem pozytywnej zmiany mają być kompetencje społeczne, które będą budować kapitał społeczny Polaków. W artykule zwrócono uwagę na holistyczny, kontekstualny i interdyscyplinarny charakter kompetencji, szczególne znaczenie kompetencji społecznych o charakterze emancypacyjnym i krytycznym oraz niezbędne warunki do ich rozwoju: nauczycieli i środowisko uczenia się, charakteryzujących się tym, co jest celem edukacji.
dc.description.sponsorship WNP UMK
dc.language.iso eng
dc.publisher Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject European/Polish Qualifications Framework
dc.subject educational policy
dc.subject social competences
dc.subject liefelong learning
dc.subject Polska Rama Kwalifikacji
dc.subject polityka oświatowa
dc.subject kompetencje społeczne
dc.subject uczenie się przez całe życie
dc.title Educational policy and the approach to competences in the Polish Qualifications Framework for LLL
dc.title.alternative Podejście do kompetencji w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations