Home

How? - Where to? About the changes and chellenges of adult education in Poland in the years 1989-2013

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Solarczyk-Szwec, Hanna
dc.contributor.author Maliszewski, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-04-27T08:07:25Z
dc.date.available 2015-04-27T08:07:25Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier.citation Universla Journal of Educational Research vol. 2 (3), 2014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2718
dc.description.abstract The purpose of this article is to present the changes that have taken place in Polish adult education in the years 1989-2013 under the influence of multiple factors, i.e. social, economic, political and those relating to civilization on the whole. This article is an attempt to answer the following questions: does modern adult education in Poland meet the expectations of society?; is it a driving force behind modernization?; and, does it respond to the needs of the modern labour market? These issues have been presented in an international context, in the light of statistical data and from the perspective of original reading of the literature of the subject.
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w polskiej edukacji dorosłych w latach 1989-2013 pod wpływem wielorakich czynników: cywilizacyjnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: czy współczesna edukacja dorosłych w Polsce spełnia oczekiwania społeczne? czy jest motorem modernizacji? czy odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy? Zagadnienia te zostały zaprezentowane w kontekście międzynarodowym, w świetle danych statystycznych oraz przez pryzmat autorskiego odczytania literatury przedmiotu.
dc.description.sponsorship WNP UMK
dc.language.iso eng
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject formalna, pozaformalna i nieformalna edukacja dorosłych w Polsce
dc.subject aktywność edukacyjna dorosłych Polaków
dc.subject warunki rozwoju kapitału intelektualnego Polaków
dc.subject formal, non-formal and informal adult education in Poland
dc.subject educational activity of adult Poles
dc.subject conditions for the development of the intellectual capital of Poles
dc.title How? - Where to? About the changes and chellenges of adult education in Poland in the years 1989-2013
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations