Home

Polityka japońskiego rządu wobec sektora MŚP

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciesielski, Przemysław
dc.date.accessioned 2015-04-10T08:14:49Z
dc.date.available 2015-04-10T08:14:49Z
dc.date.issued 2015-03-23
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 41, pp. 175-193
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2703
dc.description.abstract The Japanese economic miracle has been admired throughout the world for a long time. It was based on the active role of the State which has emphasized above all the support for development of large companies since the 50 of the 20th Century. This policy is no longer effective, as for twenty years Japan has experienced a period of depression. Subsequent governments tried to revive the Japanese economy. Nowadays, Japan discerns the growing importance of the SME sector and sees it as its chance to improve its political and economic situation. The purpose of this article is to present the case of shaping the Japanese government's policy towards the SME sector.
dc.description.abstract Japoński cud gospodarczy budzi od dawna podziw na całym świecie. Jego podstawą była bardzo aktywna rola państwa, które kładło od lat 50. XX wieku przede wszystkim nacisk na wspieranie rozwoju dużych przedsiębiorstw. Taka polityka już się nie sprawdza, ponieważ Japonia od 20 lat przeżywa okres stagnacji gospodarczej. Kolejne rządy prowadziły starania w celu pobudzenia japońskiej gospodarki. Obecnie Japonia dostrzega coraz większe znaczenie sektora MŚP i to właśnie w nim widzi szansę na polepszenie swojej sytuacji społeczno-gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przypadku kształtowania przez japoński rządu polityki wobec sektora MŚP.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Japan
dc.subject SME sector
dc.subject small and medium-sized enterprises
dc.subject economic policy
dc.subject Japonia
dc.subject sektor MŚP
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa
dc.subject polityka gospodarcza
dc.title Polityka japońskiego rządu wobec sektora MŚP
dc.title.alternative Japanese government policy in the small and medium enterprise sector
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations