Home

Określanie ram jakości w zakresie wczesnej opieki i edukacji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wieczór, Elżbieta
dc.date.accessioned 2015-04-10T07:05:01Z
dc.date.available 2015-04-10T07:05:01Z
dc.date.issued 2015-04-03
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 19, Vol. 2, pp. 149-166
dc.identifier.issn 1895-4308
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2014.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2684
dc.description.abstract The article concerns the issue of early care, upbringing and education of children. They is important and timeless subjects in the context of social, demographic and educational changes. Basing on literature and research reports, the article analyses systems of early care and education in Poland and around the world. Early childhood education was recognised as priority, the emphasis was placed on high quality care and education, which requires provision of financial resources, skilled workforce, good quality programs. This involves, above all, change in thinking of services for the age group of 0–3 years. A systemic integrated approach to the care and education of the youngest children is the determinant of quality; care, upbringing and education must be seen as a whole to provide the highest quality of service.
dc.description.abstract Artykuł dotyczy problematyki wczesnej opieki, wychowania i edukacji dzieci. Jest to tematyka ważna i aktualna w kontekście zmian społecznych, demograficznych i oświatowych. W oparciu o literaturę oraz badania i raporty dokonano analizy systemów wczesnej opieki i edukacji w Polsce i na świecie. Wczesna edukacja została uznana za priorytet, nacisk został położony na wysoką jakość opieki i edukacji, a to wymaga  zapewnienia środków finansowych, wykwalifikowanej kadry, dobrej jakości programów. Wiąże się to więc przede wszystkim ze zmianą sposobu myślenia o usługach dla grupy wiekowej  0-3. Wyznacznikiem jakości jest systemowe, zintegrowane podejście do opieki i wychowania najmłodszych; opieka, wychowanie i edukacja jako całość oddziaływań i najwyższej jakości usług.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject child
dc.subject (early) care
dc.subject upbringing and education
dc.subject nursery
dc.subject kindergarten
dc.subject guardian
dc.subject parents
dc.subject quality
dc.subject standards
dc.subject dziecko
dc.subject (wczesna) opieka
dc.subject wychowanie i edukacja
dc.subject żłobek
dc.subject przedszkole
dc.subject opiekun
dc.subject rodzice
dc.subject jakość
dc.subject standardy
dc.title Określanie ram jakości w zakresie wczesnej opieki i edukacji
dc.title.alternative Specifying Quality Framework for Early Care and Education
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations