Home

Wizualna dyskryminacja ze względu na kolor skóry w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kopińska, Violetta
dc.date.accessioned 2015-04-10T07:05:00Z
dc.date.available 2015-04-10T07:05:00Z
dc.date.issued 2015-04-03
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 19, Vol. 2, pp. 25-42
dc.identifier.issn 1895-4308
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2014.020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2682
dc.description.abstract The purpose of this paper is to draw attention to the inconsistency of discourses in the field of civic education resulting from the content of textbooks. This article tries to answer the question: Does the officially declared attitude of respect for others, regardless of differences, and the prevention of discrimination (including racial discrimination) stand in contradiction to the interpretation of visual material contained in textbooks? The total of 253 representations of characters presented in three chapters and seven civic education textbooks on the fourth stage of education were qualified for a qualitative and quantitative analysis. The catalogue of variables was based on the concept of the visual material analysis created by Van Leeuwen and Kress. The research identified manifestations of discrimination related to skin colour in the visual material from the textbooks.
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na niespójność dyskursów w zakresie edukacji obywatelskiej wynikających z podręczników szkolnych. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czy oficjalnie deklarowana postawa szacunku dla drugiego człowieka bez względu na różnice oraz  zapobieganie dyskryminacji (również rasowej), pozostaje w sprzeczności z interpretacją materiału wizualnego zawartego w podręcznikach? Do analizy jakościowej i ilościowej zakwalifikowano 253 reprezentacje postaci zamieszczone w trzech działach tematycznych i siedmiu podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie na czwartym etapie edukacyjnym. Katalog zmiennych został ustalony w oparciu o koncepcję analizy materiału wizualnego stworzoną przez Van Leeuwena i Kressa. W wyniku badań zidentyfikowano przejawy dyskryminacji ze względu na kolor skóry w podręcznikowym materiale wizualnym.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject discrimination
dc.subject visual discrimination
dc.subject racism
dc.subject textbooks
dc.subject civic education
dc.subject dyskryminacja
dc.subject wizualna dyskryminacja
dc.subject rasizm
dc.subject podręczniki szkolne
dc.subject edukacja obywatelska
dc.title Wizualna dyskryminacja ze względu na kolor skóry w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie
dc.title.alternative Visual Discrimination Based on Skin Colour in the Civic Education Textbooks
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations