Home

Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.date.accessioned 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.available 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.issued 2015-03-30
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 3, pp. 9-26
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2015.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2673
dc.description.abstract The article presents the legal content and system of the 2015 Budget Act and the legal significance of its regulations. In the paper there are also proposals to the new structure Polish Budget Act. The present system of the Budget Act does not include the revenues and expenditure of certain state funds (especially the National Road Fund) and finances of State Treasury companies. The current system weakens the control function and budgetary power of the Parliament. New Polish system of the Budget Act should contain the general budget and several special budgets.
dc.description.abstract Artykuł przestawia treść i układ ustawy budżetowej na 2015 r.oraz znaczenie prawne jej regulacji. Przedstawia propozycje nowego układu polskiej ustawy budżetowej. Aktualny układ ustawy budżetowej w Polsce powinien być zmieniony. Układ ten nie zawiera bowiem ustaleń dotyczących dochodów i wydatków niektórych państwowych funduszy celowych (zwłaszcza Krajowego Funduszu Drogowego), ustaleń dotyczących spółek Skarbu Państwa i regulacji co do pełnego zakresu deficytu publicznego. Osłabia to kontrolną funkcję ustawy budżetowej oraz podważa prawa budżetowe parlamentu. Kierunkiem służącym zbudowaniu nowego układu ustawy budżetowej w Polsce jest podział tej ustawy na: budżet ogólny (administracyjny) i kilka innych budżetów, dotyczących wyodrębnionych dziedzin aktywności państwa.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject The Budget Act in Poland
dc.subject the general budget
dc.subject other parts of the Budget Act
dc.subject ustawa budżetowa w Polsce
dc.subject budżet ogólny
dc.subject inne elementy ustawy budżetowej
dc.title Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce
dc.title.alternative The 2015 Budget Act and proposals for amendments of the Budget Act in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations