Home

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w partycypacji społecznej w ochronie środowiska w świetle wyroku TS UE z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie C-416/10 – komentarz

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karpus, Karolina
dc.date.accessioned 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.available 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 4, pp. 185-232
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2014.047
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2668
dc.description.abstract The aim of the article is to present and analyze the reasoning of the CJEU judgment in case C-416/10 concerning the access to justice in the context of public participation in environmental protection. The first part of the article consists of the most important thesis from the CJEU reasoning in the case. The second part encompasses a critical analysis of CJEU case law on the subject of locus standi in the III Aarhus pillar (NGOs, natural and legal persons), as well as on the subject of interim relief for persons entitled in the III Aarhus pillar.
dc.description.abstract Celem opracowania jest analiza i ocena znaczenia wyroku TE UE w sprawie C-416/10 dotyczącego dostępu do sprawiedliwości w ramach partycypacji społecznej w ochronie środowiska. W pierwszej części komentarza ujęte zostały najważniejsze tezy uzasadnienia tego wyroku. W części drugiej przedstawiona została analiza art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6 konwencji z Aarhus odnośnie interpretacji do zakresu legitymacji czynnej „zainteresowanej społeczności” i uzyskania tzw. ochrony tymczasowej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Aarhus Convention
dc.subject EU environmental law
dc.subject public participation in environmental protection
dc.subject environmental information
dc.subject access to justice in environmental matters
dc.subject interim relief
dc.subject Konwencja z Aarhus
dc.subject unijne prawo ochrony środowiska
dc.subject partycypacja społeczna w ochronie środowiska
dc.subject informacja o środowisku
dc.subject dostęp do sprawiedliwości w ochronie środowiska
dc.subject środki tymczasowe
dc.title Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w partycypacji społecznej w ochronie środowiska w świetle wyroku TS UE z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie C-416/10 – komentarz
dc.title.alternative Access to justice in the public participation in environmental protection in the light of the CJEU Judgement of 15 January 2013, case C-416/10 – a commentary
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations