Home

Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych i problemy z jego wykonywaniem ze szczególnym uwzględnieniem jezior

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Marszelewski, Michał
dc.contributor.author Marszelewski, Włodzimierz
dc.date.accessioned 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.available 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 4, pp. 131-159
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2014.045
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2667
dc.description.abstract This article covers comprehensive considerations concerning the right of common access to public waters. For this purpose, the authors conducted a detailed analysis of the Water Law Act of 2001 and, if necessary, they referred to other normative acts. Moreover, the paper includes numerous judgments with significant importance to analyzed issues. In addition to the theoretical aspects of law, the authors also emphasize practical matters of the right of common access to public waters and identify the problems with its exercise. Furthermore, the article contains a hydrological analysis of the discussed regulations. According to it, the regulations adopted by applicable law both from hydrological and environmental protection point of view are not always appropriate.
dc.description.abstract Niniejszy artykuł zawiera kompleksowe rozważania w przedmiocie prawa powszechnego dostępu do wód publicznych, które w ostatnich latach jest coraz częściej łamane. W tym celu autorzy dokonali szczegółowej analizy ustawy Prawo wodne, a także, w razie potrzeby, odwołali się do innych aktów normatywnych. Przytoczono również szereg orzeczeń sądów mających istotne znaczenie dla analizowanej problematyki. Ponadto, oprócz rozważań teoretycznoprawnych, praca zawiera wiele informacji ukazujących praktyczny aspekt prawa powszechnego dostępu do wód publicznych oraz wskazuje kwestie prowadzące do trudności z jego stosowaniem. Jednocześnie artykuł został wzbogacony o analizę hydrologiczną omawianej regulacji. Zgodnie z nią rozwiązania przyjęte w obowiązującym prawie wodnym, zarówno z punktu widzenia hydrologii, jak i ochrony środowiska, nie zawsze są właściwe.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Right of common access to public waters
dc.subject water law
dc.subject restrictions on access to lakes and rivers
dc.subject shore line
dc.subject water protection
dc.subject Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych
dc.subject prawo wodne
dc.subject grodzenie dostępu do jezior i rzek
dc.subject linia brzegu
dc.subject ochrona wód
dc.title Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych i problemy z jego wykonywaniem ze szczególnym uwzględnieniem jezior
dc.title.alternative The right of common access to public waters and problems with its exercise with particular emphasis on lakes
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations