Home

Pojęcie „»niedyskryminacyjnego ze względu na koszty« charakteru postępowań sądowych” w świetle wyroku TS UE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-530/11 – komentarz

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karpus, Karolina
dc.date.accessioned 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.available 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 3
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2014.034
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2664
dc.description.abstract Case C-530/11 European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerns the access to justice in environmental matters (the third pillar of the Aarhus Convention). The main issue in this case was the concept of “»not prohibitively expensive« judicial proceeding” in environmental matters. This condition is applied to the judicial proceedings,in which the members of society are the applicants, acting in environmental protection interest. In the judgement, the CJEU presented its interpretation of this condition in favour of the parties of such proceedings. The CJEU analysed the requirements of the EU standard for the costs in judicial proceedings whenever such a proceeding can be qualified as a “proceeding in environmental matters” under the third pillar of the Aarhus Convention. High costs are a hindrance for the members of society in their participation in environmental matters, which weakens social control in the name of this public interest. In the CJEU view, the costs should not create a barrier in access to justice in such judicial proceedings. Consequently, the legislators of Member States have to review the national measures in that regard in order to ensure their consistency with this EU standard for judicial proceedings in environmental matters.
dc.description.abstract Przedmiotem wyroku TS UE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-530/11 Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest ciężar finansowy mogący stanowić barierę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości przy partycypacji społecznej w ochronie środowiska (III filar Aarhus). Istotą sporu w tej sprawie było pojęcie „»niedyskryminacyjnego ze względu na koszty« charakteru postępowań sądowych”, gdy stroną postępowania są członkowie społeczeństwa realizujący cel partycypacji społecznej, jakim jest kontrola w interesie ochrony środowiska władz publicznych i podmiotów mogących oddziaływać na środowisko. Trybunał Sprawiedliwości UE przedstawił wykładnię tego pojęcia, ukierunkowaną na to, by koszty te nie stanowiły nadmiernej bariery dla członków społeczeństwa w efektywnym sprawowaniu tej kontroli. Konsekwencją wydanego wyroku jest obowiązek przeprowadzenia przez państwo członkowskie reform krajowego prawa procesowego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Aarhus Convention
dc.subject EU environmental law
dc.subject public participation in environmental protection
dc.subject access to justice
dc.subject “not prohibitively expensive” judicial proceeding
dc.subject costs in judicial proceedings
dc.subject Konwencja z Aarhus
dc.subject unijne prawo ochrony środowiska
dc.subject partycypacja społeczna w ochronie środowiska
dc.subject dostęp do wymiaru sprawiedliwości
dc.subject niedrogie postępowanie
dc.subject koszty sądowe
dc.title Pojęcie „»niedyskryminacyjnego ze względu na koszty« charakteru postępowań sądowych” w świetle wyroku TS UE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-530/11 – komentarz
dc.title.alternative The notion of “»not prohibitively expensive« judicial proceedings” in the light of the Judgement of the Court of Justice of the European Union of 13 February 2014 in case C-530/11 – commentary
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations