Home

THE INNOVATIVE POTENTIAL OF POLISH ENTERPRISES

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zastempowski, Maciej
dc.date.accessioned 2015-03-23T08:17:37Z
dc.date.available 2015-03-23T08:17:37Z
dc.date.issued 2015-03-23
dc.identifier.issn 1689-8966
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2644
dc.description Innowacyjność to obok konkurencyjności jedno z kluczowych zagadnień, ale i wyzwań stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w globalnej gospodarce. Jak skutecznie planować i wdrażać innowacje, jakie zasoby rozwijać, aby stać się innowacyjnym przedsiębiorstwem? – to jedynie wycinek pytań, z którymi borykają się menedżerowie nie tylko globalnych korporacji, ale i małych i średnich przedsiębiorstw. Pomocą w próbie znalezienia odpowiedzi na te pytania może być analiza potencjałów innowacyjnych, a więc zasobów o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia kreowania i komercjalizowania innowacji, czemu poświęcony jest niniejszy artykuł.
dc.description.abstract Innovativeness is, beside competitiveness, one of the key questions and challenge stands before modern enterprises in global economy. How forcefully plan and accustom innovation? What kind of resources we should developed if we want to be innovative enterprise? – this is only a clipping of questions which stands before managers of global corporation and small and medium-sized enterprises. Helpfully in this process can be the analysis of innovative potential witch forms the background for the considerations included in the present paper.
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Acta Universitatis Nicolai Copernici;ZARZĄDZANIE XLI – nr 1 (2014)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject innovativeness
dc.subject innovative potential
dc.subject determinants of innovativeness
dc.subject enterprises sector
dc.title THE INNOVATIVE POTENTIAL OF POLISH ENTERPRISES
dc.title.alternative POTENCJAŁ INNOWACYJNY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations