Home

Wielowymiarowa analiza spójności społecznej w krajach Unii Europejskiej w kontekście strategii Europa 2020

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Adam P.
dc.date.accessioned 2015-03-16T07:31:07Z
dc.date.available 2015-03-16T07:31:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem, red. Bartosz Bartniczak, Katarzyna Trzeciak, Jelenia Góra 2015, s. 343 - 352
dc.identifier.isbn 978-83-64313-76-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2619
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest wielowymiarowej analizie stopnia spójności społecznej osiąganej przez poszczególne kraje Unii Europejskiej. Definicja spójności społecznej przyjęta w analizie bazuje na formule przyjętej w planie Europa 2020. W tym kontekście głównym celem badawczym tekstu jest oszacowanie postępów Polski w odniesieniu do założeń planu Europa 2020. W badaniu wykorzystano dwie metody analizy wielowymiarowej: metodę uniataryzacji zerowej oraz metodę Hellwiga. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych Eurostatu dla lat 2008 i 2012. Wyniki przeprowadzonej analizy ukazują znaczący postęp Polski w latach 2008-2012 pod względem postulatów sformułowanych przez twórców planu Europa 2020.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo AD REM
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject spójność społeczna
dc.subject Europa 2020
dc.subject unitaryzacja zerowa
dc.subject metoda Hellwiga
dc.title Wielowymiarowa analiza spójności społecznej w krajach Unii Europejskiej w kontekście strategii Europa 2020
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations