Home

Poziom obciążeń fiskalnych w Polsce po globalnym kryzysie finansowym na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Adam P.
dc.date.accessioned 2015-03-12T08:10:47Z
dc.date.available 2015-03-12T08:10:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej : aspekty globalne i lokalne, red. nauk. Wiesława Olkowska, s. 241 - 256
dc.identifier.isbn 978-83-87867-82-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2613
dc.description.abstract Globalny kryzys finansowy lat 2008-2010 doprowadził do sytuacji, w której wieloletnie błędy i zaniedbania w zakresie polityki fiskalnej mogą z jednej strony zagrażać stabilności finansowej poszczególnych krajów wspólnoty, czego przykładem może być groźba bankructwa Grecji, ale także są bezpośrednim zagrożeniem dla stabilności strefy euro, a tym samym całej Unii Europejskiej. W tym kontekście celem artykułu jest ocena poziomu obciążeń fiskalnych w Polsce na tle pozostałych członków Wspólnoty. Ze względu na fakt, iż poziom i dotkliwość obciążeń fiskalnych w danym kraju mogą być traktowane jako zjawisko wielowymiarowe w analizie jako narzędzia badawcze zostały wykorzystane instrumenty taksonometryczne bazujące na metodzie unitaryzacji zerowej. Narzędzia te pozwoliły na stworzenie syntetycznego miernika rozwoju badanego zjawiska oraz umożliwiły przygotowanie rankingu krajów UE ze względu na zakres obciążeń fiskalnych w latach 2007-2011. Pozwoliło to na uchwycenie jednego roku przed umiędzynarodowieniem się amerykańskiego kryzysu na rynku subprime oraz objęło okres globalnego kryzysu finansowego.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Wyższej Szkoły informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject polityka fiskalna
dc.subject Europa Środkowowschodnia
dc.title Poziom obciążeń fiskalnych w Polsce po globalnym kryzysie finansowym na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej
dc.title.alternative The level of fiscal burden in Poland after the global financial crisis in comparison to other countries of the European Union
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations