Home

„Trzeci sektor” w kreowaniu funkcji kulturalnych miast

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Środa-Murawska, Stefania
dc.date.accessioned 2015-02-09T12:56:30Z
dc.date.available 2015-02-09T12:56:30Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.isbn 978-83-63134-07-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2593
dc.description Celem niniejszej pracy jest omówienie rozwoju i znaczenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kształtowaniu funkcji kulturalnych miast. Przy czym rozwój i znaczenie tychże organizacji dla sektora kultury w miastach rozpatrywano w kontekście położenia geograficznego miast w układzie centrum – peryferia. Badanie, przeprowadzone na przykładzie miast województwa kujawsko – pomorskiego, oparto na danych zaczerpniętych z bazy fundacji oraz stowarzyszeń publikowanej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Zestawiono informacje na temat organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie 52 miast województwa kujawsko - pomorskiego. Wykazano, że rozwój organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie sztuki, kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego na terenie miast kujawsko – pomorskiego przebiega niezależnie od położenia miasta względem centrum województwa.
dc.description.abstract The article presents non-governmental organisations active in the field of culture, arts and the protection of cultural and national heritagein the context of their development and importance in shaping the cultural functions of towns. In the research underlying the article, 52 towns in the Kujawsko-pomorskie voivodeship were analysed using the peripheral-central location criterion. The activities of the appropriate foundations and associationsare discussed based on data derived from the Stowarzyszenie Klon/Jawor’s database. The article concludes that these NGOs develop in the Kujawsko-pomorskie voivodeship regardless of how far they are situated from its centre.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject NGO
dc.subject usługi kulturalne
dc.subject miasto
dc.title „Trzeci sektor” w kreowaniu funkcji kulturalnych miast
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations