Home

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Możdżeń, Julia
dc.date.accessioned 2015-02-04T11:19:34Z
dc.date.available 2015-02-04T11:19:34Z
dc.date.issued 2014-10-29
dc.identifier.citation Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 2, Vol. 29, pp. 269-275
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2014.036
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2555
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations