Home

Wykorzystywanie zwłok więźniów do badań w instytutach anatomicznych w III Rzeszy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Meler, Jan
dc.date.accessioned 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.available 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.issued 2014-12-10
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 14, pp. 197-224
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2014.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2545
dc.description.abstract The article describes the process of using prisoners’ bodies for research by scientist of Third Reich. Anatomical institutes which before the Second World War trained medical students on the basis of few human preparation, between 1939–1945 gained unlimited access to resources of human bodies. The primary source of preparations were prisoners’ decapitated bodies. For the purposes of the national economy Third Reich all corps were deprived of a legal protection. At the same time the Ministry of Justice of Third Reich adopted a regulation which standardized the equipment of dissectingrooms. This situation had given a chance to German scientist to pursue practically all research projects. Some of these project like receiving soap from human fat was the subject of a future investigation conducted by United Nations War Crimes Commission.
dc.description.abstract W artykule opisano sposób korzystania z ciał więźniów do badań przez naukowców z Trzeciej Rzeszy. Instytuty anatomiczne w latach 1939–1945 uzyskały nieograniczony dostęp do ciał ludzkich zasobów. Podstawowym źródłem preparatowi byli więźniowie. Dla celów gospodarki narodowej III.Rzeszy wszystkie korpusy zostały pozbawione ochrony prawnej. Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości III Rzeszy przyjęło rozporządzenie standaryzacji wyposażenia sal sekcyjnych. Ta sytuacja dała szansę niemieckim naukowcom do realizacji praktycznie wszystkich projektów badawczych. Niektóre z tych projektów, takich jak mydło z ludzkiego tłuszczu, były przedmiotem dalszych badań przeprowadzonych przez Komisję Zbrodni Wojennych ONZ.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject corps
dc.subject prisoners
dc.subject anatomical studies
dc.subject third Reich
dc.subject więźniowie
dc.subject badania anatomiczne
dc.subject III Rzesza
dc.title Wykorzystywanie zwłok więźniów do badań w instytutach anatomicznych w III Rzeszy
dc.title.alternative Exploatation corpses of prisoners to research by third Reich anatomical institutes
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations