Home

Pojęcie prawa w nowej teorii prawa naturalnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czarnecka, Agata
dc.date.accessioned 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.available 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.issued 2014-12-10
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 14, pp. 59-80
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2014.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2542
dc.description.abstract The article presents new natural law theory’s concept of law. The first part of the article focuses on the way John Finnis defines law. According to the author of the article, Finnis’s definition of law is a bit blurred which makes it too wide. The second part of the article focuses on the law as an instrument of shaping citizens. The author presents Robert P. George’s pluralistic perfectionist theory of civil liberties and his conception of public morality.
dc.description.abstract Tekst ma przybliżyć zagadnienia związane z pojmowaniem prawa przez przedstawicieli nowej teorii prawa naturalnego. W pierwszej części przedstawiono narzędzie, używane przez autorów związanych z nurtem do zdefiniowania prawa, a także samą definicję tego pojęcia. Definicja ta, zdaniem autorki, cierpi na pewne niedostatki, pozwalające na nadmierne rozszerzanie znaczenia omawianego pojęcia. W drugiej części przedstawiona zostaje funkcja prawa jako narzędzia wychowawczego i dyscyplinującego wspólnotę, za pomocą którego państwo może kształtować swoich obywateli.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject new natural law theory
dc.subject John Finnis
dc.subject Robert P. George
dc.subject concept of law
dc.subject public morality
dc.subject common good
dc.subject community
dc.subject nowa teoria prawa naturalnego
dc.subject koncepcja prawa
dc.subject moralność publiczna
dc.subject dobro wspólne
dc.subject wspólnota
dc.title Pojęcie prawa w nowej teorii prawa naturalnego
dc.title.alternative New Natural Law Theory’s Concept of Law
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations