Home

Nadczłowiek, czyli negacja religijności

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Baranowska, Marta
dc.date.accessioned 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.available 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.issued 2014-12-10
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 14, pp. 13-34
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2014.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2541
dc.description.abstract Analysis of the man as the subject of the social life is a subject of the article. The issue of the religion is in these deliberations fundamental, because the hierarchy of values has an impact of human life. According to Nietzsche’s the Christendom is reflecting the decadent nature of man and is leading to the nihilism. He is creating the concept of the superman as the excellent being. He is also describing whom the man is and at the same time he is criticizing the aspect of the religiousness. The man is able to improve, that is to self-overcome, therefore it isn’t worthwhile devoting the energy to the faith and the passive obedience, but exploiting her for the artistic work.
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest analiza człowieka jako podmiotu życia społecznego. Kwestia religii jest w tych rozważaniach fundamentalna, ponieważ wartości kształtują życie człowieka. Zdaniem Nietzschego chrześcijaństwo odzwierciedla dekadencką naturę człowieka i prowadzi do nihilizmu. Tworzy więc koncepcję nadczłowieka, istoty doskonałej i opisując, kim on jest, krytykuje każdy aspekt religijności. Człowiek ma możliwość doskonalenia się, czyli samoprzezwyciężania, dlatego nie warto poświęcać energii na wiarę i bierne posłuszeństwo, tylko wykorzystać ją na twórczość.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject superman
dc.subject religiousness
dc.subject morality of master
dc.subject morality of slaves
dc.subject society
dc.subject religijność
dc.subject moralność panów
dc.subject moralność niewolników
dc.subject społeczeństwo
dc.title Nadczłowiek, czyli negacja religijności
dc.title.alternative Superman as the negation of religiousness
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations