Home

Resistive MHD simulations of the Parker instability in galactic disks

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji