Home

Trudności w relacjach z teściami i możliwości ich naprawy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tykarski, Sławomir
dc.date.accessioned 2015-02-04T09:50:05Z
dc.date.available 2015-02-04T09:50:05Z
dc.date.issued 2014-11-13
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 2, Vol. 26, pp. 193-207
dc.identifier.issn 1731-5638
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2014.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2509
dc.description.abstract From the time of getting married the system of relations between both spouses and their parents-in-law is extended. Regular contact with parents-in-law is becoming natural. Unfortunately, the contact is not always satisfying and maintained in the right way. Quite often conflicts between a son-in-law or a daughter-in-law and their parents-in-law may arise. The article focuses on the relationships between these persons. It shows that the causes of conflicts with parents-in-law may have their grounds in the way of creating the bond between parents (especially mother) and a child who later becomes a husband or wife. The article provides a general analysis of the reasons for conflicts in relationships with parents-in-law and examples of conflicts resolution. These are set forth particularly alongside a discussion of two passages from the Bible: the Book of Ruth and the Book of Exodus. The persons that are described and their behaviour become role models in building relationships between daughter-in-law and mother-in-law as well as son-in-law and father-in-law. The article includes positive roles, that are fulfilled by parents-in-law in the family life of their children.
dc.description.abstract Wraz z zawarciem związku małżeńskiego rozszerza się system relacji pomiędzy żoną lub mężem a rodziną współmałżonka. Czymś naturalnym stają się kontakty z teściami. Niestety nie zawsze są one satysfakcjonujące i układane w sposób właściwy. Nierzadko dochodzi do konfliktów pomiędzy zięciem, synową a teściem, teściową (teściami). Treść artykułu skupia się przede wszystkim na trudnościach napotkanych w relacjach między tymi osobami. Ukazuje, że przyczyny konfliktów z teściami mogą mieć swój początek w sposobie kształtowania się więzi pomiędzy rodzicami (zwłaszcza matką) a dzieckiem, które w przyszłości staje się mężem lub żoną. W artykule dokonano ogólnej analizy przyczyn konfliktów w relacjach z teściami, a także podano przykłady ich rozwiązania. Dzieje się to zwłaszcza podczas omówienia dwóch fragmentów biblijnych: z Księgi Rut i z Księgi Wyjścia. Omawiane postacie (i ich zachowania) stają się wzorem w budowaniu relacji pomiędzy synową a teściową oraz zięciem a teściem. W publikacji nie zabrakło również przytoczenia pozytywnych ról, jakie spełniają teściowie w życiu rodzinnym swoich dzieci.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject conflict
dc.subject father-in-law
dc.subject mother-in-law
dc.subject son-in-law
dc.subject daughter-in-law
dc.subject marriage
dc.subject konflikt
dc.subject teść
dc.subject teściowa
dc.subject zięć
dc.subject synowa
dc.subject małżeństwo
dc.title Trudności w relacjach z teściami i możliwości ich naprawy
dc.title.alternative Difficulties with relations with in-laws and possibilities of repairing them
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations