Home

Amalek and the amalekites in the ancient christian literature

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Paczkowski, Mieczysław Celestyn
dc.date.accessioned 2015-02-04T09:50:05Z
dc.date.available 2015-02-04T09:50:05Z
dc.date.issued 2014-11-13
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 2, Vol. 26, pp. 137-160
dc.identifier.issn 1731-5638
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2014.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2508
dc.description.abstract This research shed light upon the problem of Amalek and the Amalekites in the Patristic tradition. The Christian lecture shows the biblical background but also the rabbinic literature treated systematically this figure. Amalek is „the enemy” and Israel will always be fighting against him. Josephus’ account of the attack of the Amalekites upon the Israelites is so much more extensive than the accounts in the Pentateuch. Philo of Alexandria has totally omitted the divine injunction to eradicate the Amalekites. The role of the Messiah – Christ is still obscure in the rabbis. Amalek may not appear in the New Testament as a proper name, but the possible reading on Christian Literature alongside the rabbinic texts is suggestive. Origen of Alexandria does bring in a new idea, that of the attacks from Amalek coming as a result of holy – living and not as a result of sin. The Post–Nicene traditions developed the specific typology of Amalek.  
dc.description.abstract Amalek i Amalekici w starożytnej literaturze chrześcijańskiej. Zarówno w tradycji judaistycznej, jak i u autorów chrześcijańskich Biblia stanowiła podstawę rozważań o Amaleku i Amalekitach. Ta wspólna baza, o której stanowił objawiony teksty sprawia, że w tak różnych od siebie tradycjach pojawiają się podobne elementy, chociaż nie brak różnic merytorycznych. Stanowi o nich nie tylko typologia chrystologiczna rozwinięta przez autorów wczesnego Kościoła, lecz perspektywa otwarta przez Orygenesa, który potraktował kwestię Amaleka metodycznie i z naukową starannością analizy szkół retorycznych swojej epoki. U doktora aleksandryjskiego na czoło wysuwa się interpretacja alegoryczna. według niej Amalek to co prawda wróg duchowy, lecz atakujący nie tylko z powodu grzechu, konieczność walki z nim dotyka bowiem chrześcijan prowadzących uświęcone życie. Nieprzyjacielem nie jest już człowiek, wszyscy bowiem stali się braćmi, lecz „władca tego świata” i „ojciec kłamstwa” – szatan. Cechą wspólną większości autorów chrześcijańskich jest interpretacja wydarzeń Starego Testamentu w świetle Nowego, stąd tak mocne akcentowanie zwycięstwa Chrystusa nad złem i przeciwnikami. Odczytywanie w takiej perspektywie historii biblijnej, nawet mimo braku bezpośrednich powiązań, pozwala odkryć, że „Amalek” był obecny jako rzeczywistość duchowa.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Amalek/Amalekites
dc.subject Bible
dc.subject Patristic interpretation
dc.subject typology
dc.subject Amalek/Amalekici
dc.subject Biblia
dc.subject egzegeza patrystyczna
dc.subject typologia
dc.title Amalek and the amalekites in the ancient christian literature
dc.title.alternative Amalek and the Amalekites in the ancient Christian literature
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations