Home

Czym jest dar języków? Studium egzegetyczne Dz 2,1–13

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kossowski, Michał
dc.date.accessioned 2015-02-04T09:50:04Z
dc.date.available 2015-02-04T09:50:04Z
dc.date.issued 2014-10-15
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 2, Vol. 7, pp. 123-136
dc.identifier.issn 1689-5150
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2014.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2504
dc.description.abstract There is a discussion about the nature of the gift of tongues in Acts 2:1–13. Some scholars write about glossolalia (charismatic, incomprehensible speech), others believe that xenoglossy (using foreign language, without learning) is the right answer. By analyzing the content of the story of Pentecost, the author argues that glossolalia became the experience of the Apostles and shows that this passage of the Acts do not represent a simple report of this event, but it’s a theological image, which St. Luke gave us to unravel the depth and significance of the day on which the Church was born.
dc.description.abstract Artykuł odnosi się do dyskusji o naturze charyzmatycznego daru języków w Dz 2,1–13. Wydaje się, że zamiast glosolalii (charyzmatycznej, niezrozumiałej mowy), mamy tu do czynienia z ksenoglosją (posługiwaniem się niewyuczonymi, obcymi językami). Autor analizuje zawarte w opowiadaniu o Dniu Pięćdziesiątnicy teologiczne treści, wskazując na glosolalię, jako na dar, którego doświadczyli Apostołowie. Celem artykułu jest ukazanie, że Dz 2,1–13 nie stanowi prostego zapisu faktów z miejsca wydarzeń, ale jest teologicznym obrazem, dzięki któremu św. Łukasz próbuje oddać głębię i istotę wydarzenia fundamentalnego dla historii Kościoła.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject glossolalia
dc.subject xenoglossy
dc.subject gift of tongues
dc.subject charismata
dc.subject Pentecostal movement
dc.subject renewal
dc.subject the Book of Acts
dc.subject 1 Corinthians
dc.subject glosolalia
dc.subject ksenoglosja
dc.subject dar języków
dc.subject charyzmaty
dc.subject ruch zielonoświątkowy
dc.subject odnowa
dc.subject Dzieje Apostolskie
dc.subject 1 List do Koryntian
dc.title Czym jest dar języków? Studium egzegetyczne Dz 2,1–13
dc.title.alternative What is the gift of tongues? Exegetical study on Acts 2:1–13
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations