Home

Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego – elektroniczna edycja naukowa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Śliwińska, Milena Małgorzata
dc.date.accessioned 2015-02-04T09:26:46Z
dc.date.available 2015-02-04T09:26:46Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, Vol. 6, pp. 69-75
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2014.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2502
dc.description.abstract The new edition of Zygmunt Krasiński’s Dzieła literackie – apart from its printed version – will be enriched with a digital edition containing the author’s works, critical apparatus and other materials such as the dictionary of language, pictures, links to texts in digital libraries. Why is such a novelty needed? While working on different editions of scholarly writing or scholarly and critical works, it is crucial to be aware of the coexistence of electronic and paper media in our culture and their influence on our lives. Therefore, in order to meet the expectations of prospective readers, we intend to create a new portal allowing to access Krasiński’s works and including additional tools which will enable to take full advantage of the new edition. However, in order to create such an edition it is necessary not only to combine, plan and coordinate the efforts of many individuals, but also to manage numerous problems. The article only indicates some issues requiring attention during working on a digital scholarly edition and introduces basic rules applied to the discussed edition.
dc.description.abstract Powstająca edycja Dzieł literackich Zygmunta Krasińskiego poza papierową, tradycyjną wersją, będzie wzbogacona w wydanie cyfrowe, zawierające teksty romantyka, aparat krytyczny oraz pozostałe przygotowane materiały: słownik języka, fotografie czy odnośniki do tekstów w bibliotekach cyfrowych. Skąd potrzeba takiego rozwiązania? Otóż opracowując współcześnie kolejne wydania prac naukowych lub naukowej edycji krytycznej, należy mieć świadomość koegzystowania w naszej kulturze mediów elektronicznych i papierowych i naszego współdziałania z nimi. Stąd, aby wyjść naprzeciw przyszłemu czytelnikowi, zostanie stworzony portal zawierający teksty w nowym opracowaniu oraz dodatkowe narzędzia, będące dopełnieniem i kompleksowym przedstawieniem dzieł literackich Krasińskiego, dające możliwości wykorzystania nowej edycji. Jednak, aby takie wydanie powstało, trzeba połączyć, zaplanować i skoordynować wysiłki wielu osób oraz uporać się z wieloma problemami. Artykuł jedynie zasygnalizuje pewne kwestie, z którymi należy się zmierzyć, myśląc o elektronicznej edycji naukowej oraz przedstawia podstawowe założenia wydania.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject the digital edition of Zygmunt Krasiński’s works
dc.subject digital libraries
dc.subject digital texts
dc.subject the dictionary of poet’s language
dc.subject the scans of the manuscripts
dc.subject the coexistence of electronic and paper media
dc.subject cyfrowa edycja dzieł Zygmunta Krasińskiego
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.subject dygitalizowaniu tekstu
dc.subject słownik języka Zygmunta Krasińskiego
dc.subject media elektroniczne
dc.subject humanistyka cyfrowa
dc.title Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego – elektroniczna edycja naukowa
dc.title.alternative Zygmunt Krasiński’s Dzieła zebrane – a digital critical edition
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations