Home

Angiogenesis in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Góralczyk, Barbara
dc.contributor.author Drela, Ewelina
dc.contributor.author Góralczyk, Krzysztof
dc.contributor.author Szczypiorska, Anna
dc.contributor.author Rość, Danuta
dc.date.accessioned 2015-02-04T09:12:21Z
dc.date.available 2015-02-04T09:12:21Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 19-25
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0050-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2496
dc.description.abstract Angiogenesis is a very important process that occurs in both physiological and pathological states. The new blood vessels formation is characteristic for cancers, ischemic diseases and inflammatory diseases. The process is controlled by factors that stimulate and inhibit neovascularization. The next stages of the neovascularization are known as well as the role of the extracellular matrix, cells and cytokines/factors growth modulating this process. The cells of the endothelium and proangiogenic factors are the most important. The endothelial progenitor cells (EPCs), which origin from bone marrow, are the cells involved in angiogenesis. VEGF is the most important factor of the first stages of new blood vessels formation; it is responsible for EPCs recruitment from bone marrow and their collecting in ischemic tissue. Many researches that determine pathogenetic factors of the chronic obstructive pulmonary disease as its aim are conducted because of the frequency of appearing of this disease. The attempts to get to know the vascularization in COPD pathogenesis are made; however, published results may be ambiguous. More studies are needed for the explanation of the angiogenesis mechanism. Understanding it could be helpful in preparing more effective COPD therapy.
dc.description.abstract Angiogeneza to ważny proces zachodzący w wielu stanach fizjologicznych i patologicznych. Formowanie się nowych naczyń krwionośnych jest charakterystyczne szczególnie dla chorób nowotworowych, niedokrwiennych i zapalnych. Proces ten przebiega pod wpływem czynników stymulujących oraz hamujących neowaskularyzację. Znane są kolejne etapy naczyniotworzenia oraz rola macierzy pozakomórkowej, komórek oraz cytokin/czynników wzrostu modulujących ten proces. Wśród nich najważniejsze są komórki śródbłonka oraz czynniki proangiogenne. Komórki zaangażowane w angiogenezę to przede wszystkim progenitory śródbłonka (EPCs), które wywodzą się ze szpiku kostnego. VEGF jest najważniejszym czynnikiem początkowych etapów tworzenia nowych naczyń, jest odpowiedzialny za uwalnianie niedojrzałych komórek śródbłonka (EPCs) ze szpiku i ich gromadzenie w miejscu niedokrwienia. Ze względu na dużą częstość występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc prowadzonych jest wiele badań mających na celu określenie czynników patogenetycznych tego schorzenia. Podejmowane są też próby poznania procesu nowotworzenia naczyń w etiopatogenezie POChP, jednakże wyniki opublikowanych badań bywają często niejednoznaczne. Konieczne są więc dalsze prace wyjaśniające mechanizm angiogenezy. Ich zrozumienie pozwoliłoby w przyszłości zaproponować nowe skuteczniejsze metody leczenia POChP.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject angiogenesis
dc.subject chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
dc.subject pro- and antiangiogenic factors
dc.subject vascular endothelial growth factor (VEGF)
dc.subject endothelial progenitor cells (EPCs)
dc.title Angiogenesis in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
dc.title.alternative Angiogeneza w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations